👈 Všechny nemoci
👈 Všechny nemoci

Torze žaludku u psa

Torze žaludku je náhlý a život ohrožující stav, který se nejčastěji vyskytuje u velkých plemen psů, ale může postihnout jakékoli plemeno. Rychlá identifikace příznaků a okamžitá veterinární péče jsou klíčové pro přežití psa. Prevence je také důležitá a zahrnuje správné krmení, omezení pohybu po jídle a minimalizaci stresu v době jídla. U plemen s vysokým rizikem vzniku torze je možné zvážit preventivní chirurgický zákrok. Vlastníci psů by měli být vždy informováni o rizicích a příznacích tohoto onemocnění, aby mohli rychle reagovat v případě potřeby.

Symptomy

Torze žaludku je vážné onemocnění, které se projevuje: - Neklidem a znatelnou úzkostí psa.- Pokusy o zvracení, které jsou neúspěšné.- Nápadným zvětšením objemu břicha kvůli nahromadění plynu.- Nadměrným sliněním, které může být známkou bolesti nebo nepohodlí.- Apatií, což je známka toho, že pes může trpět silnou bolestí.- V některých případech kolapsem nebo neschopností stát, což ukazuje na kritický stav.- Další příznaky mohou zahrnovat zrychlený tep, bledé dásně a známky šoku.

Léčba a doporučení

Torze žaludku vyžaduje okamžitou veterinární péči. Léčba obvykle zahrnuje:- Neodkladnou návštěvu veterinární kliniky při prvních známkách problému.- Klinické vyšetření zahrnující palpaci břicha, poslech srdečního rytmu a vyšetření dýchacího systému.- Rentgenové vyšetření pro potvrzení diagnózy a zjištění rozsahu problému.- Zavedení intravenózního přístupu, často na více končetinách, pro rychlou hydrataci a podporu oběhového systému.- Infuzní terapie pro stabilizaci psa před dalšími kroky léčby.- Ošetření v anestézii, které může zahrnovat žaludeční sondu pro odstranění nahromaděného plynu a potravy v případě pouhé dilatace.- Chirurgický zákrok, pokud došlo k přetočení žaludku, s možným přidružením dalších komplikací jako je torze sleziny.- Preventivní chirurgické zákroky, jako je laparoskopická nebo laparotomická gastropexe, mohou být doporučeny u psů s vysokým rizikem výskytu tohoto stavu.

Plemena náchylná k onemocnění

Zdraví a štěstí vašeho mazlíčka v kapse
Stahujte nyní