Heading

Výchova

Návod: Jak na správné přivolání psa

MVDr. Zuzana Juřičková
Aktuálně vykonává veterinární praxi v Plzni. Je certifikovaný trenér psů. Zaměřuje se na Dornovu metodu a cvičí obedienci.
Trénink a výchova psa by měly být součástí Vašeho společného života. Za jeden z nejdůležitějších, nejzákladnějších a nejužitečnějších cviků považuji reakci psa na jeho jméno. Tento cvik využijeme se psem denně, díky němu zvládneme psa přivolat z různých mnohdy i nebezpečných situací a je tudíž důležité, aby jej měl Váš pejsek perfektně naučený, rozuměl mu a byl schopen jej provést nejen doma, ale i v různých prostředích. Reakce psa na jméno je cvik jako každý jiný a má tedy svá pravidla, která jsou neměnná a která neustále dodržujeme a vyžadujeme.

V čem spočívá reakce psa na jméno?

Jakmile zazní jméno psa, očekáváme okamžitou reakci, pokud je pes v naší blízkosti (v okruhu 1,5 metru). Chceme, aby na nás přenesl pozornost = podívá se na nás.

Pokud je pejsek od nás vzdálený a zazní jeho jméno, musí pes okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi. Zde nestačí to, že se pejsek z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Tento cvik tedy učí psa přenášet pozornost z jakéhokoliv objektu a situace na nás, učí ho sebekontrole a je základem pro odvolání psa od čehokoliv a kohokoliv.

Nestačí jen to, že se pejsek po oslovení jménem z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Pes musí okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi.

Je to povel!

Jak již bylo zmíněno, jedná se o povel, podobně jako například „sedni“. Proto jméno psa použijeme pouze v situacích, kdy po něm skutečně chceme pozornost (podívání se, přiběhnutí). Jméno psa zásadně nepoužíváme jako kárání či okřiknutí (volíme jiná slova jako například „fuj“, „nesmíš“, „běž“ apod.).

Povel = jméno psa řekneme jednou, maximálně dvakrát, poté už neopakujeme a psovi musíme pomoct jinak (navedením na pamlsek/hračku, odvedením dál od zajímavého objektu, aby se mohl lépe soustředit a povel dokončit). Chceme vytvořit pozitivní vazbu mezi jménem a tím, že se u nás stane něco lákavého (dostane odměny), tuto vazbu se snažíme neustále posilovat, pes tedy vždy musí cvik dokončit a zareagovat, jinak vazbu oslabujeme a povel (jméno) se stává prázdným slovem.

Trénink dělá mistra

Trénink reakce na jméno je vhodné cvičit po krátkých intervalech vícekrát za den. Začínáme v nenáročném a psovi známém prostředí (doma v pokoji, na zahradě), jakmile máme úspěšnost 90-100 %, přesouváme se postupně do jiných a náročnějších prostředí a vytváříme takzvanou generalizaci povelu – povel se musí splnit všude.

Nejčastější chyby

  • Několikanásobné opakování jména bez jakékoliv reakce psa: Pro psa se tak jméno stává bezvýznamným slovem.
  • Použití jména psa v negativních situacích (pokárání, okřiknutí): Pes pak neví, kdy má na jméno přijít za námi a kdy se jej má bát
  • Trénink povelu pouze v jednom prostředí: Pes pak poslouchá pouze doma/na cvičáku a jinde ne.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Mohlo by vás zajímat

No items found.
👈 Všechny články
Výchova

Návod: Jak na správné přivolání psa

MVDr. Zuzana Juřičková
Aktuálně vykonává veterinární praxi v Plzni. Je certifikovaný trenér psů. Zaměřuje se na Dornovu metodu a cvičí obedienci.
Trénink a výchova psa by měly být součástí Vašeho společného života. Za jeden z nejdůležitějších, nejzákladnějších a nejužitečnějších cviků považuji reakci psa na jeho jméno. Tento cvik využijeme se psem denně, díky němu zvládneme psa přivolat z různých mnohdy i nebezpečných situací a je tudíž důležité, aby jej měl Váš pejsek perfektně naučený, rozuměl mu a byl schopen jej provést nejen doma, ale i v různých prostředích. Reakce psa na jméno je cvik jako každý jiný a má tedy svá pravidla, která jsou neměnná a která neustále dodržujeme a vyžadujeme.

V čem spočívá reakce psa na jméno?

Jakmile zazní jméno psa, očekáváme okamžitou reakci, pokud je pes v naší blízkosti (v okruhu 1,5 metru). Chceme, aby na nás přenesl pozornost = podívá se na nás.

Pokud je pejsek od nás vzdálený a zazní jeho jméno, musí pes okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi. Zde nestačí to, že se pejsek z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Tento cvik tedy učí psa přenášet pozornost z jakéhokoliv objektu a situace na nás, učí ho sebekontrole a je základem pro odvolání psa od čehokoliv a kohokoliv.

Nestačí jen to, že se pejsek po oslovení jménem z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Pes musí okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi.

Je to povel!

Jak již bylo zmíněno, jedná se o povel, podobně jako například „sedni“. Proto jméno psa použijeme pouze v situacích, kdy po něm skutečně chceme pozornost (podívání se, přiběhnutí). Jméno psa zásadně nepoužíváme jako kárání či okřiknutí (volíme jiná slova jako například „fuj“, „nesmíš“, „běž“ apod.).

Povel = jméno psa řekneme jednou, maximálně dvakrát, poté už neopakujeme a psovi musíme pomoct jinak (navedením na pamlsek/hračku, odvedením dál od zajímavého objektu, aby se mohl lépe soustředit a povel dokončit). Chceme vytvořit pozitivní vazbu mezi jménem a tím, že se u nás stane něco lákavého (dostane odměny), tuto vazbu se snažíme neustále posilovat, pes tedy vždy musí cvik dokončit a zareagovat, jinak vazbu oslabujeme a povel (jméno) se stává prázdným slovem.

Trénink dělá mistra

Trénink reakce na jméno je vhodné cvičit po krátkých intervalech vícekrát za den. Začínáme v nenáročném a psovi známém prostředí (doma v pokoji, na zahradě), jakmile máme úspěšnost 90-100 %, přesouváme se postupně do jiných a náročnějších prostředí a vytváříme takzvanou generalizaci povelu – povel se musí splnit všude.

Nejčastější chyby

  • Několikanásobné opakování jména bez jakékoliv reakce psa: Pro psa se tak jméno stává bezvýznamným slovem.
  • Použití jména psa v negativních situacích (pokárání, okřiknutí): Pes pak neví, kdy má na jméno přijít za námi a kdy se jej má bát
  • Trénink povelu pouze v jednom prostředí: Pes pak poslouchá pouze doma/na cvičáku a jinde ne.

Veterinář v kapse

Stáhněte si aplikaci a získejte přístup ke konzultacím se zkušenými veterináři, akcím a desítkám nových článků
a vzdělávacích kurzů.

Mohlo by vás zajímat