Heading

Výchova

Návod: Jak na správné přivolání psa

MVDr. Zuzana Juřičková
Aktuálně vykonává veterinární praxi v Plzni. Je certifikovaný trenér psů. Zaměřuje se na Dornovu metodu a cvičí obedienci.
Trénink a výchova psa by měly být součástí Vašeho společného života. Za jeden z nejdůležitějších, nejzákladnějších a nejužitečnějších cviků považuji reakci psa na jeho jméno. Tento cvik využijeme se psem denně, díky němu zvládneme psa přivolat z různých mnohdy i nebezpečných situací a je tudíž důležité, aby jej měl Váš pejsek perfektně naučený, rozuměl mu a byl schopen jej provést nejen doma, ale i v různých prostředích. Reakce psa na jméno je cvik jako každý jiný a má tedy svá pravidla, která jsou neměnná a která neustále dodržujeme a vyžadujeme.

V čem spočívá reakce psa na jméno?

Jakmile zazní jméno psa, očekáváme okamžitou reakci, pokud je pes v naší blízkosti (v okruhu 1,5 metru). Chceme, aby na nás přenesl pozornost = podívá se na nás.

Pokud je pejsek od nás vzdálený a zazní jeho jméno, musí pes okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi. Zde nestačí to, že se pejsek z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Tento cvik tedy učí psa přenášet pozornost z jakéhokoliv objektu a situace na nás, učí ho sebekontrole a je základem pro odvolání psa od čehokoliv a kohokoliv.

Nestačí jen to, že se pejsek po oslovení jménem z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Pes musí okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi.

Je to povel!

Jak již bylo zmíněno, jedná se o povel, podobně jako například „sedni“. Proto jméno psa použijeme pouze v situacích, kdy po něm skutečně chceme pozornost (podívání se, přiběhnutí). Jméno psa zásadně nepoužíváme jako kárání či okřiknutí (volíme jiná slova jako například „fuj“, „nesmíš“, „běž“ apod.).

Povel = jméno psa řekneme jednou, maximálně dvakrát, poté už neopakujeme a psovi musíme pomoct jinak (navedením na pamlsek/hračku, odvedením dál od zajímavého objektu, aby se mohl lépe soustředit a povel dokončit). Chceme vytvořit pozitivní vazbu mezi jménem a tím, že se u nás stane něco lákavého (dostane odměny), tuto vazbu se snažíme neustále posilovat, pes tedy vždy musí cvik dokončit a zareagovat, jinak vazbu oslabujeme a povel (jméno) se stává prázdným slovem.

Trénink dělá mistra

Trénink reakce na jméno je vhodné cvičit po krátkých intervalech vícekrát za den. Začínáme v nenáročném a psovi známém prostředí (doma v pokoji, na zahradě), jakmile máme úspěšnost 90-100 %, přesouváme se postupně do jiných a náročnějších prostředí a vytváříme takzvanou generalizaci povelu – povel se musí splnit všude.

Nejčastější chyby

  • Několikanásobné opakování jména bez jakékoliv reakce psa: Pro psa se tak jméno stává bezvýznamným slovem.
  • Použití jména psa v negativních situacích (pokárání, okřiknutí): Pes pak neví, kdy má na jméno přijít za námi a kdy se jej má bát
  • Trénink povelu pouze v jednom prostředí: Pes pak poslouchá pouze doma/na cvičáku a jinde ne.
👈 Všechny články
Výchova

Návod: Jak na správné přivolání psa

MVDr. Zuzana Juřičková
Aktuálně vykonává veterinární praxi v Plzni. Je certifikovaný trenér psů. Zaměřuje se na Dornovu metodu a cvičí obedienci.
Trénink a výchova psa by měly být součástí Vašeho společného života. Za jeden z nejdůležitějších, nejzákladnějších a nejužitečnějších cviků považuji reakci psa na jeho jméno. Tento cvik využijeme se psem denně, díky němu zvládneme psa přivolat z různých mnohdy i nebezpečných situací a je tudíž důležité, aby jej měl Váš pejsek perfektně naučený, rozuměl mu a byl schopen jej provést nejen doma, ale i v různých prostředích. Reakce psa na jméno je cvik jako každý jiný a má tedy svá pravidla, která jsou neměnná a která neustále dodržujeme a vyžadujeme.

V čem spočívá reakce psa na jméno?

Jakmile zazní jméno psa, očekáváme okamžitou reakci, pokud je pes v naší blízkosti (v okruhu 1,5 metru). Chceme, aby na nás přenesl pozornost = podívá se na nás.

Pokud je pejsek od nás vzdálený a zazní jeho jméno, musí pes okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi. Zde nestačí to, že se pejsek z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Tento cvik tedy učí psa přenášet pozornost z jakéhokoliv objektu a situace na nás, učí ho sebekontrole a je základem pro odvolání psa od čehokoliv a kohokoliv.

Nestačí jen to, že se pejsek po oslovení jménem z dálky na nás pouze podívá a zůstane stát. Pes musí okamžitě, co nejrychleji a nejpřímější trasou přiběhnout za námi.

Je to povel!

Jak již bylo zmíněno, jedná se o povel, podobně jako například „sedni“. Proto jméno psa použijeme pouze v situacích, kdy po něm skutečně chceme pozornost (podívání se, přiběhnutí). Jméno psa zásadně nepoužíváme jako kárání či okřiknutí (volíme jiná slova jako například „fuj“, „nesmíš“, „běž“ apod.).

Povel = jméno psa řekneme jednou, maximálně dvakrát, poté už neopakujeme a psovi musíme pomoct jinak (navedením na pamlsek/hračku, odvedením dál od zajímavého objektu, aby se mohl lépe soustředit a povel dokončit). Chceme vytvořit pozitivní vazbu mezi jménem a tím, že se u nás stane něco lákavého (dostane odměny), tuto vazbu se snažíme neustále posilovat, pes tedy vždy musí cvik dokončit a zareagovat, jinak vazbu oslabujeme a povel (jméno) se stává prázdným slovem.

Trénink dělá mistra

Trénink reakce na jméno je vhodné cvičit po krátkých intervalech vícekrát za den. Začínáme v nenáročném a psovi známém prostředí (doma v pokoji, na zahradě), jakmile máme úspěšnost 90-100 %, přesouváme se postupně do jiných a náročnějších prostředí a vytváříme takzvanou generalizaci povelu – povel se musí splnit všude.

Nejčastější chyby

  • Několikanásobné opakování jména bez jakékoliv reakce psa: Pro psa se tak jméno stává bezvýznamným slovem.
  • Použití jména psa v negativních situacích (pokárání, okřiknutí): Pes pak neví, kdy má na jméno přijít za námi a kdy se jej má bát
  • Trénink povelu pouze v jednom prostředí: Pes pak poslouchá pouze doma/na cvičáku a jinde ne.

Veterinář v kapse

Stáhněte si aplikaci a získejte přístup ke konzultacím se zkušenými veterináři, akcím a desítkám nových článků
a vzdělávacích kurzů.

Mohlo by vás zajímat